Munkálatok 2015-ben

Ebben az évben egyhetes felújítási munka valósulhatott meg a Falufejlesztési Társaság Nagyapám Háza mester-inas programjában. Az egyhetes munkában Lelesz Zsuzsanna és Bessenyei Zoltán vettek részt a népi építészetben való gyakorlati tapasztalatszerzésként.
A munka során elkészült a már kijavított falazatú istálló földbe mélyülő, utca felőli falának külső, nedvesség elleni védelme és a telek külső oldalának kerítése, és elkezdtük építeni a nagyszoba padlójának szerkezetét.
Az istálló falai rendelkeznek tégla aláfalazással, de az utca felől a padlószint mintegy fél méterrel a kinti terepnél mélyebben van, és a fal a terepszint magasságában és az alatt is vályogból van, emiatt a földből felszívódó nedvesség nagyrészt tönkretette azt.
A 2013-as felújítás során a falazatot szakaszos falazatpótlással. vályoggal  sikerült kijavítani, az új falazatot azonban meg kellett védeni a földdel való közvetlen érintkezéstől. A fal benti padlószint feletti teljes magasságában, 50 cm mélységben egy kavicsfeltöltést készítettünk a fal mentén. A kb 30 cm széles árkot kiásva bontásból származó acél trapézlemez sávot helyeztünk el az árok külső szélén, és a fal és a lemez között az árkot nagy (2-5 cm) kaviccsal töltöttük ki.
A kavics tetejére geotextíliát és téglasort fektettünk. Mivel a tető ereszkinyúlása jóval nagyobb, mint az árok szélessége (kb. 50 cm), a fal kelet felé néz, így ritkán kaphat csapóesőt. Emiatt az árkot nem fenyegeti, hogy a csapadék közvetlenül bejuthatna, a terep lejtésével a felszíni vizet igyekszünk elvezeti a faltól. A kavics ilyen módon megakadályozza, hogy a vályogfalat közvetlen tartós nedvességhatás érhesse, az acéllemez pedig megvédi a kavicsot a föld bemosódásától, és a kisebb felszín alatti vizek bejutásától is.
A hátsó telekhatáron az utóbbi években, évtizedekben már csak tüskés bokorsáv volt. A bokrokat kiirtottuk a kerítés építéséhez. A telekhatáron egy féli eltemetett szögesdrót részleteit találtuk m,eg, ami annak a jele, hogy valamiféle kerítésnek kellett lennie régebben. Most akácoszlopokhoz rögzített drótkerítést készítettünk. 
Az oszlopokat alul és felül feszítődróttal kötöttük össze, ezek tartják a drótfonat alsó és felső szegélyét. Ahol a kerítésen egykor kapu volt, a kapu helyét kialakítottuk, de egyelőre nem nyitottuk meg, hanem végigfut rajta a drótfonat, kellő időben majd megnyitható lesz, és elhelyezhetők lesznek a kapuszárnyak.
A szobai padló építését kavicsfeltöltés és abba fektetett alátétgerendák elhelyezésével kezdtük meg. 
A munka befejezésére a szűkebbre szabott időkeret miatt ebben az évben nem került sor.
A héten egyik délután egy kis kerékpáros kirándulást is beiktattunk a programba a cibakházai Holt-Tiszához, ahol megnéztük az 1848-49-es szabadságharc védősáncát és ágyúállását, valamint a Sváb-uradalom részeként az 1930-as években épült egykori kenderfeldolgozó üzem ettől nem messze álló,  tető nélküli falmaradványait.

Az ez évi munkák sikeréért Lelesz Zsuzsát, Bessenyei Zoltánt, Ács Sándort és a Falufejlesztési Társaság Nagyapám Háza programját illeti köszönet!
A munkákat bemutató további képek itt találhatók.

Belső falak felújítása, 2014

Júniusban végre elkészült valamennyi helyiség falainak és mennyezeteinek felülete.
A nagyszobában tavaly nyáron már nagyrészt elkészült a simítás, de a meszelést éppen csak elkezdtük. A folytatás a többi szobában hasonló módon ment, s a szigeteletlen tégla lábazatra itt is Terranova felújító vakolat került.
Elsőként tehát a még hátralevő nagyobb hiányokat és javítanivalókat kellett a falakon durva alapréteggel betapasztani. Ehhez most is a kb 1-2 cm-esre darált szalmás sarat használtuk. 

A pitvar a felújítás előtt


A következő lépésben pedig, miután ez megszáradt, a 0,5 cm körüli finomságú szalmával kevert sárral simítottuk be a teljes felületet. A sár ezúttal is építési homokból és téglagyári szűrt agyagból készült.

Nagyszoba festés előtt, részben már simítva


 Ennél a munkafázisnál szembesül az ember azzal a kérdéssel, hogy milyen szabályosságú felületet alakítsunk ki. Milyen esztétikai igényt kövessünk, hogy hiteles legyen a helyreállítás? A szabályosság megítélése mai szemmel egyáltalán nem könnyű feladat.

Pitvar és padlásfeljáró felújított felületekkel - a padló még hiányzik...


Végül szabályosabb síkokra törekedve, a meszelés által lehetőleg elfedett méretű szabálytalansággal dolgoztunk és az volt a fő szempont, hogy a falfelületek minél egységesen, minél inkább azonos minőségben készüljenek.
Pitvar és nagyszoba felújítás után


Egy lényeges változás: a gerendázat nem lesz meszelve, ahogyan eddig. A gerendákat anyagszerűen, fafelületként állítottuk helyre, visszafogottan fedő matt felületkezeléssel, mely látni engedi a fa szerkezetét és felületi minőségét.

Nagyszoba mennyezet, az eredeti födémgerendákkal


 
Kisszoba mennyezet új födémgerendákkal


A falak és a mennyezet meszelését Papp Illés helyi szobafestő végezte. A lábazatfestés a ma is kapható vasoxidbarna porfestékkel készült és az eredeti színt adja vissza.
A lábazaton a vakolt felületet nem meszeltük, hanem a vakolatrendszer saját fehér festékével festettük le.
A belső festés mellett a két évvel korábbi meszelés után a tornácot és a déli homlokzatot egy további réteggel meszeltük és megújítottuk a két végfal évről évre újra javításra szoruló meszelését.
A simításhoz a homokot a Mészáros Tüzép, az agyagot Sike Károly idén is ingyen bocsátotta rendelkezésre. A simításban Csetverikov Iván és Kerekes Tamás segítettek.

Ezúton szeretném kiemelni Oravecz Lajosné segítségét, aki a tavaly elkészült kerítés elé még az ősszel a saját válogatás alapján (több, mint százféle saját virágja közül a hagyományok alapján válogatva) gyönyörű virágokat ültetett. Ezúton is nagyon nagy köszönet mindannyiuknak!

A kerítés előtti sárga és lila virágokKulturális Örökség Napjai 2013

A ház látogatható a kulturális örökség napjain, megtekinthetők az idei helyreállító munka eredményei!
Nyitvatartás: szeptember 21. szombat 10.00-18.00
Kiállítás a ház tárgyaiból.


Házfelújítás 2013Az idei felújítási munka elsődlegesen a belső falak és mennyezetek helyrehozását célozza meg - a szabadkéményes konyha nélkül.


A pitvar felújítás előtt
A nagyszoba és a pitvar falai és mennyezete részben illetve nagyrészt eredetiek, az eredeti meszelt felületek számottevő részleteivel. A kisszoba és a kamra mennyezetei a mestergerenda kivételével ezzel szemben egészében újak, a falak tapasztása nagyrészt új, illetve régi és új felületek összedolgozása már megtörtént, megmaradt meszelésrétegek nincsenek.
A nagyszoba és a pitvar falainak felújítása előtt a később esedékes padlófelújításhoz szükséges szintsüllyesztést is el kívántuk végezni.


A tapasztósár
 A mennyezet javításával kezdtünk. Ez különösen a nagyszobában jelent nehéz feladatot, a régi nádborítás ugyanis meglehetősen rossz állapotú, s itt helyenként lécek beillesztésével kellett kipótolni a felületet.
A tapasztást ezután több ütemben lehetett felhordani, az egyes rétegek néhány napos száradását megvárva. A tavaly már favédőszerrel és lenolajjal kezelt gerendázatot lefestettük.

A mennyezet javítása

Mennyezettapasztás
 Amikor a mennyezetek javítása nagyrészt megvolt, hozzáfogtunk a régi tapasztott padló felbontásához, előbb a nagyszobában, aztán a konyhában és a pitvarban. A padlórétegek a ház utolsó kb. 100 éves korszakában keletkeztek, 3-5 cm vastagságot alkottak, érdekes volt megfigyelni a számos vékony réteget. A későbbi vizsgálathoz mintákat tettünk el.

A régi padló felbontása


A padló alatti, vele egyidejűleg készült feltöltésben szép mázas cseréptöredékeket találtunk.
A belső felújítás mellett – különösen a felújított mennyezet védelméért – a padlás felületének megújítására is szükség volt.

A padlás simítása
 A kamra és a kisszoba feletti új födém lesimítására tavaly sor került, most a többi, részben új, részben régi padlásrészeket láttuk el új simítással, mely lefedi a réseket, repedéseket és egy új sima, egységes felületet ad.
A belső munkákkal párhuzamosan a meglevő oromdeszkázatok kezelését is megkezdtük, amihez lenolajat használunk.


Az oromzat lekenése lenolajjal
A felújítás másik fontos része az új kerítés elkészítése. A régen használatos kerítések típusai közül a léckerítés tűnt alkalmasnak és leginkább a helyhez illőnek. 


A régi kerítés bontása
A kerítés gyalult fenyőfából készül, a lécek alatt deszka lábazat fut végig. A kerítésoszlopok akácfából készültek, ezeket Ács Sándor készítette el, munkálta meg és bocsátotta rendelkezésünkre, tovább az elhelyezésükben is messzemenően segített, ezért ezúton is nagy köszönetet mondok!


Elhelyezett kerítésoszlopok
A kerítés előkészített faanyagát összeállítás előtt fáradt olajjal kezeltük le. A kapuk összeállítása asztalosműhelyben történt, olajjal már a helyszínen fogjuk kezelni.
A kapuk helyükre illesztve

Az idei felújítás során végül a nagyszoba falfelületeinek és mennyezetének simítása készült el szinte teljesen. A régi meszelt felületeket alaposan lekapartuk, eltávolítva a mozgó, laza részeket, a meszeléshez az új simítóréteggel nehéz volt csatlakozni, ez volt az egyik legkörülményesebb. 
A mennyezet simított felülete

A simítóréteg kialakításában külön feladat volt a szabályos, sík felületek és a szabálytalan részletek harmónikus egyensúlyának megtartása és a kellő simaság eltalálása. Az eredmény végül, legalábbis számunkra önmagáért beszél. A simított felületet még csak a gerendák mellett meszeltük le. 
Sokat haladtunk a pitvar falainak javításával, sőt, itt is elkezdődött a mennyezet simítása. Ezzel párhuzamosan a tégla lábazati falak belső felületére felújító vakolat került, az 1940 körül beépített szigetelésréteg alatti nedves falazat ugyanis nem volt hagyományos módon tapasztható.
Befejeződött a régi padlók és feltöltések kihordása a nagyszobában, a pitvarban és a konyhában. A nagyszobai padló alatt edénytöredékeket találtunk, melyek a padló készítése előtt kerültek a földbe, valószínűleg 1890-1900 körül.
A lenolaj nagyon szép sárgás árnyalatot adott az oromfalaknak, amelyek olaj nélkül szürkés színűek voltak.

A lakóházon végzett munka mellett az istállóval is tudtunk foglalkozni. A tető szélein a hiányzó deszkaszegély pótlása már régóta esedékes volt. A munkát Orosz Zoltán ács végezte. A falak javítása érdekében az istállóból ki kellett pakolni az ott tárolt faanyagot és kitisztítani a javítandó területet.

Az utcai kerítés nagyrészt elkészült. A kerítés két szakasza a terepet és az utcát követve lejt. Már csak az épületsarkok melletti szakaszok beillesztése van hátra. 

További fényképek itt.
(Szűcs Imre Ferenc építészhallgató - BME - a Falufejlesztési Társaság által szervezett Nagyapám Háza mester-inas program keretében vett részt az építkezésen. Segédmunkával a Tiszaföldvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft közhasznú munkásai által az önkormányzat, felújításhoz szükséges anyagokkal a Mészáros Tüzép, Bede Gábor és Jeszenyi Tamás támogatja a munkát, melyért ezúton is köszönetünket fejezzük ki!)

Kulturális Örökség Napjai 2012

Az érdeklődő látogatók vezetéssel megismerkedhetnek a házzal kívülről-belülről a Kulturális Örökség Napjai alkalmával szeptember 15-16-án. Kapcsolódó program: Virtuális vezetés Tiszaföldvár épített örökségének fontos helyszínein. Hogyan alakult és alakul a falu majd város, mik a "fontos" helyek és hogy néznek ki építészetileg? Mi az az örökség, amiből meríthetünk, mik a lehetőségek és mi a felelősségünk?
A helyszín szombaton 10-18 óra között és vasárnap 9-15 óra között várja az érdeklődőket!
A vetítések időpontjai:

15-én 11, 13 és 15 óra, 16-án 12 és 13 óra
Mindenkit szeretettel várunk!


Homlokzatrekonstrukció és belső felújítás, 2012
Július elejével hozzákezdtünk a ház homlokzatainak és belső felületeinek rendbetételéhez. A munka egy hónapig fog tartani. A külső falak tapasztásával kezdtünk, az első héten beraktuk az eresz alatti vályogsort és durva tapasztással rendbetettük a külső falakat. Az utcára néző ablakot kiemeltük, mert helyben nem lehetne javítani. A munkálatokban részt vesz két építészhallgató, Lencsés Albert (Dunakeszi) és Tari Bálint (Gyöngyös), akik népi építészeti kivitelezési gyakorlatra jöttek. A nyári gyakorlatukat a Falufejlesztési Társaság által szervezett Nagyapám Háza mester-inas mintaprogram tette lehetővé. Bajkai István kőműves sok hasznos tanáccsal segített.  A helyes keverési arány eltalálása egy kis hangolást és a felhordási technikáink is professzionálisabbak lettek. Az eredmény csütörtök magasságában már igazán meggyőző! Az első hét végére sokat haladtunk.

A második héten a simítóréteggel folytattuk. Fárasztó különösen a szarufák környékéhez nehéz hozzáférni –  de eredményes munka volt.
Elkészült az utcai ablak felújítása és beépítettük a helyére.
Péntek reggel fogtunk hozzá a meszeléshez, megint csak a szegélyekkel kellett a legtöbb időt tölteni, de jól haladtunk.
A hét végére kívül be volt meszelve a ház, a tornácot kivéve.
Az utcai ablak feletti verébfészket kihagytuk a tapasztásból, amíg kis lakói ki nem röpültek.

A harmadik és negyedik héten a lábazat fugázása és a ház körüli téglajárda következett... a téglajárda agyagrétegen homokba rakott bontott nagyméretű téglákból készült, szorított fugákkal, homokkal tömítve. Ezzel párhuzamosan a házban és a tornácon a födém felújítását kezdtük meg. A gerendákról lekapartuk a töredezett mészréteget és lecsiszoltuk a felületet, majd faanyagvédővel és lenolajjal kezeltük. A nagyszobában egy födémgerenda felét ki kellett cserélni, mert a falban levő vége elkorhadt és eltört.


A negyedik héten befejeződött a téglajárda építése és a lábazat fugázása. Lefestettük a tornácot és a javított-cserélt ablakokat. (A régi nyílászárók javítására még nem került sor.)
Végül javítottuk a tornác tapasztását és kimeszeltük a tornácot is.
A ház kívülről újra ép.

Tetőrekonstrukció, 2011

(szerkesztés alatt)